تأثیر مکمل‌های غذایی با عصاره‌های دیواره سلولی مخمر بر عملکرد و پاسخ روده در جوجه‌های گوشتی

در بستری که در حال حرکت به سمت دامپروری عاری از آنتی‌بیوتیک است، پژوهش‌ها در رابطه با افزودنی‌ها به منظور ارزیابی محصولات مختلف و تاثیر آنها بر عملکرد و نیز سلامت و پاسخ ایمنی حیوانات ... مطالعه بیشتر...

مقایسه تاثیر دیواره سلولی مخمر با آنتی‌بیوتیک در جوجه‌های گوشتی درگیر با انتریت نکروتیک تحت بالینی

  دیواره سلولی مخمر حاوی مانان پروتئین ها، بتا (1، 3) گلوکان ها، بتا (1، 6) گلوکان ها، کیتین و پروتئین های سطحی گلیکو فسفولیپید متصل با غشای پلاسما می باشد. مشخص شده است که ... مطالعه بیشتر...

چه ارتباطی بین مخمر ساکارومایسس سرویزیه و قارچ‌های بی‌هوازی موثر بر هضم فیبر در شکمبه وجود دارد؟

هضم بخش فیبری در شکمبه به تشکیل کلونی ریزجاندار‌های شکمبه روی بافت گیاهی وابسته است. در تجزیه بخش فیبری جیره، سهم باکتری‌ها و قارچ‌ها حدود 80 درصد و پروتوزوآ‌ها حدود 20 درصد در نظر گرفته ... مطالعه بیشتر...