بیماری پاروا ویروس سگ

بیماری پاروا ویروس سگ

پاروا ویروس سگ (Parvovirus) ، نام یک بیماری ویروسی مسری است؛ عفونت پاروو ویروس سگ یکی از کشنده ترین بیماری های ویروسی برای سگها می باشد. سگ های توله و جوان درگیری بیشتری با این ... for more ...