شماره تماس

۰۲۱-۲۸۴۲۹۳۰۲

فکس

۰۲۱-۲۸۴۲۹۳۰۲ / داخلی 6

آدرس کارخانه

خوزستان – دزفول – شهرک صنعتی شماره ۱ – خیابان ۱۸

آدرس دفتر فروش

خوزستان – دزفول – پاساژ نگین – طبقه یک