شماره تماس

۰۲۱-۲۸۴۲۹۳۰۲

فکس

۰۲۱-۲۸۴۲۹۳۰۲ / داخلی 6

آدرس کارخانه

خوزستان – دزفول – شهرک صنعتی شماره ۱ – خیابان ۱۸

آدرس دفتر فروش

استان تهران، شهر تهران، خیابان شهید مطهری، رو به روی اتاق بازرگانی تهران،پلاک368، طبقه همکف، واحد 5

کد پستی: 1586696516