تشخیص اسهال گوساله

یک دامدار با تجربه کاملا واقف است که سلامت گوساله شیرخوار و عملکرد رشد آن از چه میزان اهمیت ویژه ای برخوردار است و صرف نظر از موارد مهم دیگر، آینده گله بستگی مستقیم به این موضوع دارد.حیات حیوان جوان را عواملی از این دست تهدید می کنند :

  • عدم توسعه میکروبی شکمبه
  • افت آنتی بادی های آغوز به ویژه در هفته دوم
  • آلودگی های محیطی و عفونت های گوساله دانی
  • و … 

توصیه می کنیم اگر دامدار هستید و یا نظارت بر سلامت حیوان در گوساله دانی را بر عهده دارید، مطلب زیر را در مورد نقش مکمل های مخمر در توسعه شکمبه، سلامت و ایمنی گوساله دنبال کنید. 

توسعه میکروبی شکمبه

مطالعه‌ای روی بره‌های نوتوبیوتیک (gnotobiotic)- Chaucheyras-Durand and Fonty (2002) نشان داد که تلقیح با مخمر ساکارومایسس سرویزیه :

  • موجب افزایش باکتری‌های سلولولیتیک و آنزیم‌های فیبرولیتیک می شود
  • همچنین استقرار پروتوزواهای مژکدار در شکمبه را تحت تاثیر قرار می گیرد
  • تولید لاکتات کاهش و استفاده از لاکتات در شرایط آزمایشگاهی افزایش می یابد

این ها نشان می دهد که ساکارومایسس سرویزیه به عنوان مخمر اتولیزشده یا هیدرولیزشده می‌تواند

تثبیت کننده pH شکمبه بره و گوساله های شیرخوار شود که عاملی مهم برای رشد باکتری های سلولولیتیک در شرایط اولیه شکل گیری محیط شکمبه است

به طور خاص،مطالعات نشان داده اند که مکمل محیط کشت مخمر در جایگزین شیر یا استارتر منجر به :

  • افزایش بوتیریویبریو (Butyrivibrio)
  • کاهش پریوتلا (Prevotella) 

در مایع شکمبه شده و در نهایت تولید بوتیرات، طول پاپیلا (Xiao et al., 2016) و وزن شکمبه (Harris et al., 2017) را افزایش داده است.

اثرات مخمر بر سلامت

یکی از اثرات مخمر، کاهش بروز و شدت اسهال است. گوساله شیرخوار با انتقال ناموفق ایمنی غیرفعال (failed transfer of passive immunity) که مکمل های مخمر ساکارومایسس سرویزیه دریافت کرده بودند، روزهای کمتری اسهال را تجربه کردند (Galvão et al., 2005).

علاوه بر این، گوساله‌هایی که مکمل محیط کشت مخمر دریافت کرده بودند، اسکور مدفوع و سلامت کلی بهتری داشتند (Magalhães et al., 2008; Kim et al., 2011; Harris et al., 2017)،

بیشتر بخوانید :

با ارجاع به مطالعه (Magalhães et al., 2008) می توانید کاهش مرگ و میر، موارد اسهال و روند کاهشی رخداد تب در گوساله شیرخوار را ببینید . علاوه بر این، مکمل ساکارومایسس سرویزیه بولاردی در جایگزین شیر با بروز کمتر اسهال‌های شدید و تمایل به کاهش درمان‌های آنتی بیوتیکی همراه بود (Villot et al., 2019).

بدیهی است که این اثرات سودمند بر سلامتی حتی بدون بهبود عملکرد رشد، به دلیل کاهش هزینه‌های پرورش، منجر به افزایش سودآوری گله می‌شود (Magalhães et al., 2008).یک مطالعه جالب نشان داد که مکمل محیط کشت مخمر و مخمر زنده با جلوگیری از اتصال باکتری های بیماری زا به سلول های اپیتلیال روده یا با تعدیل ایمنی مخاطی روده، اسهال را کاهش می‌دهد (Davis et al., 2004; Wang et al., 2008).

علاوه بر این، مکمل محیط کشت مخمر، توسعه روده کوچک را با افزایش ارتفاع پرز و نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت در تمام بخش‌های روده کوچک بهبود می‌بخشد (Xiao et al., 2016). همچنین پژوهش هریس و همکاران مشخص کرد که مکمل محیط کشت مخمر موجب افزایش طول پرز و عمق کریپت در ایلئوم روده کوچک می گردد(Harris et al., 2017).

در بیشتر بخش‌های روده تنها یک لایه سلول وجود دارد که روده را از محیط خارجی آن جدا می کند و مکمل محیط کشت مخمر می تواند یکپارچگی سد روده را بهبود بخشد و منجر به کاهش ورود آنتی ژن‌های سمی و باکتری‌ها از مجرای روده به فضای داخلی بدن شود (Kvidera et al., 2017; Liehr et al., 2017).

اثرات مخمر بر ایمنی

اخیراً نشان داده شده است که تغذیه مکمل ساکارومایسس سرویزیه بولاردی به گوساله‌ جوان از بدو تولد تا یک هفتگی، بدون اثرگذاری بر ایمنی سیستمیک، موجب افزایش تولید و آزادسازی IgA ترشحی در ایلئوم و کولون می‌شود (Villot et al., 2020). ایمونوگلوبولین A ترشحی به ایجاد یک میکروبیوتای سالم و شکل دادن به میکروبیوتای همزیست کمک می کند، در حالی که رشد عوامل بیماری‌زا را محدود می نماید (Pabst et al., 2016; Mantis et al., 2011).

در یک مطالعه با استفاده از گوساله های شیر پروار، افزودن مکمل ساکارومایسس سرویزیه بولاردی به شیر باعث افزایش باکتری های تولید کننده اسید بوتیریک و لاکتوباسیلوس شد در حالی که کولینسلا، باکتری که با افزایش نفوذپذیری روده مرتبط است، را کاهش داد (Villot et al., 2019). علاوه بر این، گوساله‌های اسهالی گروه کنترل دارای فراوانی نسبی بیشتری از اشریشیا-شیگلا (Escherichia-Shigella) بودند.

در آخر، نشان داده شده است که تغذیه مکمل محیط کشت مخمر، با بهبود پاسخ های هومورال به چالش واکسیناسیون (Kim et al., 2011) و نیز با تعداد لکوسیت های بیشتر و تعداد لکوسیت به نوتروفیل بالاتر پس از مصرف مکمل (Harris et al., 2017)، بر عملکرد ایمنی در سطح سیستمیک تأثیر می گذارد. علاوه بر این، مشاهده شد که عملکرد نوتروفیل با استفاده از محیط کشت مخمر قدری بهبود یافته است (Magalhães et al., 2008).

نتیجه‌گیری

در کل، منابع مختلف مکمل های مخمر قابلیت تعدیل کنندگی ترکیب میکروبی روده و تقویت ایمنی هومورال روده را دارند و این اثرات در نهایت به کاهش اسهال و بهبود عملکرد رشد منجر می‌شود (Abu-Tarboush et al., 1996; Villot et al., 20192019).

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *