این پژوهش در سال 2020 توسط محققان دانشگاه Texas A&M University ایالات متحده امریکا انجام گرفته و نتایج آن در مجله Poultry Science که از برترین مجله های علوم طیور جهان است منتشر شده است؛

پژوهشگران ، امکان کاهش اتصال دو باکتری بیماری‌زای Salmonella و Campylobacter به اپیتلیوم دستگاه گوارش طیور با استفاده از پری‌بیوتیک بدست آمده از مخمر ساکارومایسس سرویزیه لیز شده مورد بررسی قرار داده اند.این دو باکتری، مهمترین عوامل بیماری‌زایی هستند که از طریق خوراک، پرنده را آلوده می‌کنند.

باکتری سالمونلا، طبق گزارش مرکز مدیریت و پیشگیری بیماریهای آمریکا ( CDC ) سالانه حدود 1 میلیون نفر در ایالات متحده دچار سالمونلوز ( عفونت ناشی از سالمونلا ) می شوند. از این تعداد 19 هزار نفر بستری ودر نهایت حدود 380 نفر می میرند.نکته مهم این است :

” دولتها و نهادهای بهداشتی نگرانی اول را تولیدات طیور می دانند “

سالمونلا – برنامه کنترل و مهار باکتریهای بیماری زا مانند سالمونلا جزو لاینفک و روتین هر فارم بویژه مرغداری هاست.
حضور باکتری کمپیلوباکتر و سموم و آنزیم ها باعث اسیب به مخاط و التهاب، زخم و ادم در روده می شود

در اینستاگرام ما ببینید :

پاسخ وابسته به دوز در مهار اتصال TyphimuriumSalmonellaدر پاسخ به سطوح افزایشی پری‌بیوتیک بدست آمده از مخمر ساکارومایسس سرویزیه در این شکل نشان داده شده است.

IC50: غلظتی که 50 درصد حداکثر مهارکنندگی را موجب می‌شود.
nH: ضریب شیب هیل
r2: ضریب تعیین

همچنین پاسخ وابسته به دوز در مهار اتصال Campylobacter jejuni در پاسخ به سطوح افزایشی پری‌بیوتیک بدست آمده از مخمر در این شکل نشان داده شده است.

IC50: غلظتی که 50 درصد حداکثر مهارکنندگی را موجب می‌شود.
nH: ضریب شیب هیل
r2: ضریب تعیین

به روشنی مشخص است که مخمر لیز شده توانسته به خوبی مانع اتصال این میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا به اپیتلیوم روده بشود.

منبع :

Froebel, L.K., Froebel, L.E. and Duong, T., 2020. Refined functional carbohydrates reduce adhesion of Salmonella and Campylobacter to poultry epithelial cells in vitro. Poultry Science99(12), pp.7027-7034.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!