شماره 4
_

تنش حرارتی و تغذیه گاوشیرده

ارائه دهنده : دکتر آرش آذرفر

سرفصل ها :

 • 1
  تنش گرمایی و تاثیرات بر گاوهای شیردهپدیده گرمایش جهانی ، حد تنش گرمایی و آثار آن
 • 2
  راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدتسایه مناسب ، آب سالم ، تغذیه ، خنک کننده ها و اصلاح دام
 • 3
  راهکارهای تغذیه ای - بخش ۱مخمرها ، ویتامینها و مواد معدنی
 • ۴
  راهکارهای تغذیه ای - بخش ۲فیبر و بافر جیره و ترکیبات ضدتنش
شماره 3
_

حفظ سلامت گوارش طیور

ارائه دهنده : دکتر مازیار محیطی اصل

سرفصل ها :

 • 1
  اهمیت دستگاه گوارش سالمعملکرد پرنده با هضم و جذب مواد مغذی رابطه مستقیم دارد
 • 2
  مشکلات گوارشی رایج در گله های طیورعوامل عفونی ، تغذیه ای و مدیریتی
 • 3
  راهکارهای ارتقای سلامتی دستگاه گوارشافزودنیهای جایگزین آنتی بیوتیک
 • 4
  نقش افزودنیهای خوراکی در عملکرد و سلامت دستگاه گوارشتولید باکتریوسیلها، حذف رقابتی ، ممانعت از اتصال باکتری ، کاهش PH و افزایش ضخامت لایه مخاطی
شماره 2
_

مقابله با اسهال گوساله ها

ارائه دهنده : دکتر محسن ساری متخصص تغذیه نشخوارکنندگان

سرفصل ها :

 • 1
  برنامه ریزی جنینیپنجره ای مهم در سرنوشت حیوان و تولید او که برای مدتی محدود در اوایل زندگی باز است
 • 2
  آغوز ، سرنخهای مدیریتیچگونه یک تصمیم مدیریتی در روزهای آغازین زندگی دام می تواند حتی آینده گله و تولید را رقم بزند ؟
 • 3
  نقاط کنترل و خطر گوساله دانیاصول کلی کنترل اسهال در گوساله ها
 • 4
  سلامت دستگاه گوارشنقش توازن در همزیستی میکروبیوم دستگاه گوارش
 • 5
  تغذیه گوساله مبتلا به اسهالنقش چشمگیر ترکیبات مخمر اتولیز شده در درمان اسهال
 • 6
  جمع بندی
شماره 1
_

تنش حرارتی و گاو شیرده

ارائه دهنده : پروفسور غلامرضا قربانی استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

سرفصل ها :

 • 1
  ارتباط تنش حرارتی و اسیدوز8 اتفاق مهم در گاو تحت تنش حرارتی و آثار آن
 • 2
  تغذیه چربیاولویت خنک کردن دام تحت تنش ، در مقایسه با تغییر تغذیه
 • 3
  تاثیر منابع فیبر و پروتئینسوال مهم - حذف فیبر و علوفه در تنش حرارتی ، آری یا نه ؟
 • 4
  نقش مخمرها و فیبرهانقش ترکیبات مخمر در افزایش تولید شیر و کاهش تنش