Amino sepehr – مکمل آمینو اسید گیاهان ، محرک رشد و ضد تنش

رفع سریع کمبود کلسیم

افزایش مقاومت گیاه در هنگام بروز تنش محیطی

تنظیم روزنه های هوایی

افزایش مقاومت در مقابل آفات و بیماری ها

افزایش گرده افشانی و افزایش جوانه زنی بذرها

افزایش کیفی و کمی محصول

افزایش جذب عناصر ریزمغذی

افزایش فتوسنتز و رشد گیاه

کمک به تعادل میکروفلورای خاک

دسته:

توضیحات

گیاهان کاملا توانایی این را دارند تا « اسیدهای آمینه » خود را تولید کنند اما …
انجام اینکار انرژی زیادی از گیاه مصرف میکند بنابراین در مواقعی که به طور ذاتی گیاه منابع انرژی خود را در امور دیگری مثلا :
۱- رشد یا ۲- مقابله با تنش ها
مصرف میکند کار تولید اسیدهای آمینه مختل شده و محصول یا گیاه نمی تواند از تمامی ظرفیت خود برای رشد ، رسیدن ، میوه دهی و … استفاده کند . بنابراین نیاز است تا این مواد به صورت مکمل و محرک رشد به گیاه برسد . مجموعا ۲۰ اسید آمینه وجود دارد که ۱۹ مورد آن اصطلاحا چپگرد ( نوع L ) هستند و جذب بالایی دارند . اینکه منبع و سورس تولید اسیدآمینه چه باشد بسیار مهم است .