راه های درمان سوء هاضمه در گوساله

راه های درمان سوء هاضمه در گوساله

نشخوارکنندگان به دلیل ویژگی‌های منحصربه ‌فرد دستگاه گوارش خود می‌توانند غذاهای متنوعی بخورند که تک معده‌ها نمی‌توانند. اختلالات هضم گاهی می تواند منجر به هضم نامناسب شود، از جمله اختلالات سیستم گوارشی نشخوارکنندگان، مانند گاز، ... مطالعه بیشتر...